tuddmegazigazsagot

A Nemzetközi Szcientológia Egyház nyilatkozata Ronald Miscavige könyvére vonatkozóan

Ronald Miscavige nem volt a környéken sem, amikor David Miscavige a Szcientológia Egyház vezetőjévé vált, úgy, hogy közvetlenül L. Ron Hubbarddal, a vallás alapítójával dolgozott együtt, aki mentorálta őt, majd rábízta az Egyház jövőjének biztosítását.

Egy olyan apa, aki ilyen módon igyekszik kihasználni a fiát, szomorú példa az árulás egy formájára.

David Miscavige hosszú távú jövőképe és fáradhatatlan elkötelezettsége juttatta el a Szcientológia Egyházat olyan magasságokba, ahol ma tart, szcientológusok jövőbeli generációinak garantálva a vallási tanok megismerésének lehetőségét. Világszerte szcientológusok ezrei szeretik és becsülik David Miscavige-et az odaadó munkájáért, amellyel biztosítja a vallásuk fennmaradását és ismertté tételét.

Ronald T. Miscavige irodalmi hamisítványa

Ronald Miscavige érzelmileg túlfűtött könyve, a Ruthless („Kegyetlen”) valójában egy irodalmi hamisítvány, amely tévesen emlékiratnak van beállítva. A lelkiismeret hiányának netovábbja, hogy egy apa megpróbálja kihasználni a fia nevének jó hírét és ismertségét, és megpróbál jelentősebb pénzösszegre szert tenni, bizonyítható hazugságokat megjelentetve róla. Az is kifogásolható, hogy egy kiadó nyilvánosságot biztosít ennek azok után, hogy bizonyítékokat kaptak arra vonatkozólag, hogy a szerző hazudik, amikor a fiáról tesz kijelentéseket. (Lásd Bert H. Deixler leveleit a kiadóhoz 2016. március 28., 2016. április 11. és 2016. április 15.)

Ronald Miscavige úrnak nincsenek első kézből származó ismeretei arról, hogy a fia hogyan került az Egyház élére, egyáltalán nem tudja, hogy milyen módon vált egyházi vezetővé. Amikor a fia az egyház ügyeit átvette, és személyesen igyekezett gondoskodni az Alapító, L. Ron Hubbard személyes ügyeinek intézéséről, akkor Ronald több ezer kilométer távolságban, konyhai felszerelések árusításával foglalkozott, amikor éppen nem a feleségét verte pennsylvaniai otthonukban. Ronald nem mondhatja el az igazságot arról, hogy fia, David hogyan került az Egyház élére, mert nincs tudomása az igazságról, hogy David Miscavige-et személyesen L. Ron Hubbard választotta ki az egyház vezetésének élére, rátermettsége, karaktere és elért eredményei alapján. Nem ő igyekezett ebbe a pozícióba, hanem a pozíció elvárásai választották ki őt.

Ronald állításai a fiáról egytől egyig hamisak, és élesen szemben állnak azokkal a pontos adatokkal, amelyek az Egyházról és David Miscavige-ről elérhetőek olyan emberektől, akiknek első kézből szerzett információi vannak róluk. Ők tudják azt, hogy Miscavige karaktere és az egyház kormányzásában elért páratlan eredményei az alapító halála után önmagukért beszélnek. (Lásd a videofilmes interjúkat: Norman Starkey, L. Ron Hubbard vagyonának megbízott kezelője, illetve Eric Lieberman, ügyvéd, aki 40 éven át képviselte az Egyházat jogi ügyekben.)

Amellett, hogy elképesztő történeteket talál ki fiáról, Ronald hamis, dickensi történeteket is előad a Sea Orgban, az egyház vallási rendjében töltött idejéről. Ronald nem volt „bebörtönözve”, és nem „éheztették”, volt szabadideje, és nem „elmenekült”, hanem kilépett. Kapott egy autót a fiától és a lányaitól, hogy új életet kezdjen, David adott neki 100 000 dollárt, hogy szerezzen egy lakást, valamint vállalta, hogy fizeti az éves egészségügyi biztosítását. Milyen apa tagadja meg a fiát, aki mindig is segíteni igyekezett neki, azáltal, hogy megjelentet róla egy könyvet, amely hamisan festi le őt?

Ronald azt állítja, hogy azért írta a könyvet, mert a lányai nem álltak szóba vele többé, és azt állítja, hogy ezért az egyház a hibás. Valójában azért vesztek össze az apjukkal, mert odaköltözött az idősebb bátyjukhoz, Ronnie-hoz, aki gyerekkorukban szexuálisan zaklatta őket, és nagyon határozottan kérték, hogy ne költözzön oda a bátyjukhoz. Ezen kívül elkezdett szcientológia-ellenes csoportokat támogatni, akik beperelték az egyik lányát és annak férjét.

  • Miután Ronald kilépett a Sea Orgból, lányai arra biztatták, hogy alakítsa ki a saját életét. De Ronald úgy döntött, hogy nagyobbik fiához, Ronnie-hoz költözik. Amikor ezt elmondta a lányainak, akkor azok tiltakoztak ez ellen. Ő pontosan tudta, hogy miért: Ronnie szexuálisan zaklatta őket gyerekkorukban. De Ronald nem vette figyelembe a kérésüket.
  • Nem volt túlságosan meglepő, hogy néhány héttel később Ronnie-t letartóztatta a rendőrség, az FBI kábítószerekkel és prostitúcióval kapcsolatos rajtaütése során, szexuális bűnözés miatt. Állítólag az a nő, akinek Ronnie a szexuális szolgáltatásaiért fizetett, az emberkereskedelem áldozata volt, valamint heroinfüggő, amire korábban a futtatója szoktatta rá.
  • Talán az egyetlen igaz adat, amit Ronald leír a könyvében, a következő: „Felnőttkorukban Ronnie és David elképzelhetetlen mértékben különbözővé váltak egymástól.” Egész pontosan azon a napon, amikor Ronnie-t letartóztatták a szexuális viselkedése miatt, David Miscavige éppen egy új Egyházat nyitott meg Izraelben, a Szentföldön. Ronald Miscavige úgy döntött, hogy a prostitúció területén letartóztatott fiát támogatja, nem a másikat – ez mutatja, hogy nincs erkölcsi szabálya.
  • Ronald nem említi meg a könyvében, hogy Ronnie-t – akinél közel egy éven át lakott –letartóztatta a rendőrség, szexuális bűnözésért, amelyben egy valóságos szexrabszolga szerepelt. Kevéssel ezután a felesége is elhagyta. De Ronald könyve nem említi ezeket a tényeket. Ehelyett úgy festi le Ronnie otthonát, mint valami idilli helyet. „Akárhogyan is, lent Virginiában Becky és én remekül megvoltunk Ronnie-val és Bittyvel, az élet remek volt. De Ronnie lánya, Jenna, és a gyerekei sokat voltak San Diegóban. Bitty is sok időt töltött velük, és már azon gondolkoztam, mi lesz, ha Ronnie is utánuk akar menni?” Igen. Ronald mentegetőzik nagyobbik, deviáns magatartású fia miatt. De Ronald beszámolója nem pontos, mert pontosan tudta, hogy Ronnie felesége nem akart többé vele lakni, miután letartóztatta a rendőrség.
  • Ronald soha nem említette a lányainak, hogy az idősebb bátyjukat és megerőszakolójukat letartóztatták szexuális bűnelkövetésért. Azt sem mondta el a lányainak, hogy épp azokkal az emberekkel barátkozott össze, akik nem csak, hogy az Egyházat támadják, de ők álltak az egyik lánya és annak férje elleni komolytalan perek mögött is. A pert végül ejtették mint arra érdemtelent, de nem azelőtt, hogy összebarátkozott és támogatni kezdte azokat az embereket, akik a saját lányát és vejét meggyötörték, valamint arra kényszerítették, hogy időt és pénzt pazarolva harcoljanak komolytalan vádaskodások ellen.
  • Az, hogy Ronald az Egyházat hibáztatja, amiért a lányai úgy döntöttek, megtagadják őt, abszurd, tekintettel a saját tetteire. Ez az igaz története annak, hogy Ronald lányai miért idegenedtek el tőle. Ez derült ki abból a nyilatkozatból is, amelyet az ügyvédjük küldött az ABC csatornának: „Hogy mer bárki is azzal vádolni minket, hogy helytelenül jártunk el. Nem kell, hogy bárki is kioktasson bennünket, hogy mit tegyünk, vagy hogyan viselkedjünk. Mi tudjuk, mi a helyes és erkölcsös, és mi a rossz. A rossz Ronald T. Miscavige. És elutasítjuk őt.”

Plágium

Nincs egyetlen eredeti gondolat sem Ronald Miscavige rosszul megírt és összeollózott könyvében. A legtöbb bizonyítható hazugság és mítosz egyenesen az internet bugyraiból vagy más kiadványokból származik. Számos hamis állításra felhívták a kiadó figyelmét a könyv közzététele előtt. A nagy rohanásban, hogy hasznot húzzanak a Szcientológia vallás népszerűségéből és a vezetőségének a hitük terjesztésében elért sikereiből, a kiadó figyelmen kívül hagyta Ronald Miscavige plágiumát, és helyette a bizonyíthatóan hamis és elcsépelt állításokat terjeszti mint eredetit. (Lásd Bert H. Deixler leveleit a kiadóhoz 2016. március 28., 2016. április 11. és 2016. április 15.)

Ronald könyvének nagy része olyan állításokon alapul és olyan ügyeket érint, amelyekről nincs személyes ismerete: Nem volt ott megfigyelőként, amikor az általa leírt események valójában megtörténtek. Nem volt semmi köze hozzájuk. Még ő maga is elismeri, hogy bizonyos dolgokat nem figyelt meg, hanem csak hallott róluk meg nem nevezett emberektől. Miféle emlékirat az ilyen? Ronald és a szellemírója végigrágták magukat a kibertér füves pusztáin, hogy visszaböfögjenek minden hamis állítást, amit csak találnak, amelyet gyűlöletkeltők és az Egyházból gonosztetteikért eltávolított, háborgó volt szcientológusok terjesztenek, akik közül többen már harminc éve ki lettek utasítva. Ronald könyve lehet, hogy „emlékirat” színében próbál feltűnni, de a valóságban tiszta fikció, amely célja a gyors meggazdagodás.

Az igaz történet

Ronald Miscavige nem említi Ruthless című könyvében a valódi élettörténetét, és hogy hogyan bánt a családjával – a családdal, amely megtagadta őt a viselkedése miatt. A Ronaldról szóló valós tények egész más képet festenek, és aláássák az önmagáról mint erkölcsi tekintélyről és mesevilágba illő kedves pátriárkáról felállított hamis önképét.

Ronald rendszeresen és brutálisan verte feleségét Lorettát és a leányait

Amellett, hogy rendszeresen csalta a feleségét, Lorettát, Ronald brutálisan és többször megverte őt és a lányait. Ez az igazság, amelyet nagyon felhígítva ad elő a könyvében. Mint a legtöbb ember, aki a családon belüli erőszak okozója, ő is az áldozatot igyekezett hibáztatni, ebben az esetben a könyvét használva gyáva eszközként arra, hogy a néhai feleségére és két lányára terelje a gyanút. A saját beismerő mondatai, amelyet a verésekkel egy időben tett, meghazudtolják a Ruthlessben szereplő kijelentéseit: „Fáj most bevallanom, és nagyon sajnálom, hogy megtettem, de voltak olyan időszakok, amikor ököllel megütöttem Lorettát. Soha nem arcon, de bizony, néha megütöttem. A karját ütöttem meg, vagy ellöktem, amikor az idegeimre ment…”

Ronaldot letartóztatták erőszak kísérlete és más bűntettek miatt

  • 1985-ben Ronaldot megvádolták erőszak kísérletével, elfogadhatatlan agresszivitással, szándékos veszélyeztetéssel, szabályszegéssel és birtokháborítással Pennsylvaniában. Letartóztatták és vádat emeltek ellene.
  • Ronald senki máshoz nem fordulhatott segítségért, mint ahhoz a fiához, akit most hamisan megrágalmaz. David Miscavige azt tette, amit egy családtag tenne, segített az apjának.
  • David Miscavige menő ügyvédeket fogadott, hogy védjék Ronaldot. Az Egyház nem foglal állást azt illetően, hogy Ronald bűnös volt vagy ártatlan, a rendőri feljelentés az erőszak kísérletével kapcsolatban szemben áll Ronald próbálkozásával, hogy úgy állítsa be, az egész félreértés volt, összetévesztették valaki mással. A rendőri jelentés részletesen beszámol arról, hogy Ronald nem tagadta, hogy ott volt a bűncselekmény helyszínén, a támadó személyleírása ráillett Ronaldra, és az ő autóját látta a helyszínen az egyik tanú is. Noha Ronald azt állítja, hogy egy bíró végül ejtette a vádakat, nincs dokumentum arról, hogy mi lett az ügy vége, az egyetlen fellelhető dokumentum a rendőrségi feljelentés.
  • David Miscavige részéről annak a feltétele, hogy kihúzta őt a bajból, az volt, hogy Ronald csatlakozik az Egyház vallási rendjéhez, hogy rendbe hozza az életét, és ne keveredjen újra bajba. Ronald be is lépett a Sea Orgba, trombitás volt az Egyház Golden Era Productions nevű szervezetének zenekarában, 27 éven keresztül, és nem keveredett bajba.
  • Egy igazi emlékirat Ronald részéről arról szólt volna, hogy milyen volt 27 éven át trombitásnak lenni egy zenekarban, amelyet az Egyház működtetett. A zenészekről szólt volna, akikkel naponta együtt dolgozott, akikkel beutazta a világot, és akikkel együtt élvezte az életet. Ronald zenésztársai azok, akik a legjobban ismerték őt. Minden nap együtt dolgoztak, együtt készültek az előadásaikra 27 éven át. Itt látható a visszaemlékezésük videofilmen, és levelet is írtak a kiadónak, hogy ismertessék a saját nézőpontjukat, hiszen ők dolgoztak együtt Ronalddal hosszú időn át.
  • Mások, akik szorosan együtt dolgoztak vele, és közelről ismerték Ronald Miscavige-et, szintén fel vannak háborodva a hazug történettől, amelyet az „emlékirataiban” tálalnak. Ezek az emberek azok a vezetők és HR-esek, akik közel 30 éven át dolgoztak vele. Ők is egyöntetűen cáfolják a vádakat, hogy rosszul bántak vele. Mindnyájan igazolják, hogy éppen ellenkezőleg történt. Ők is elmondják az igazságot videón, és leveleket írtak a kiadónak.

Ronald Miscavige nem „menekült” a Sea Orgból

  • 2011 végén egy philadelphiai újság elkezdte előásni Ronald 1985-ös letartóztatásának a történetét. Ettől Ronald meglehetősen kiborult, és elkezdett irracionálisan viselkedni. És egy nap, hirtelen elment. Nem „elmenekült”, hanem egyszerűen beült az autójába, amelyet nem sokkal azelőtt Davidtől és a lányaitól kapott, és elhajtott. Ugyanúgy kimehetett a kapun, mint bármikor máskor, szinte minden nap elment valahova. Senki nem akarta megállítani, senki nem üldözte. A szokásos úti célja helyett, ami egy zenei stúdió néhány utcával arrébb, Wisconsinba ment az új feleségével együtt, anélkül, hogy bárkivel közölte volna, hogy akkor ő most elmegy innen. Ennyi történt.
  • Ronald meséje, miszerint korábban holmikat küldött Wisconsinba, amelyeket születésnapi ajándéknak tüntetett fel az anyósa számára, nevetséges. Miután otthagyta a Golden Era Productionst, Ronald visszaküldött részletes listákat, hogy milyen holmikat hagyott ott, és amelyeket az Egyház küldjön neki vissza. Az Egyház ezt megtette. Ez két raklapnyi doboz volt, kb. 40 darab doboz, amelyet az Egyház a saját költségén (az Egyházén) küldött utána, a számla közel 3000 dollár volt. Ronald és jelenlegi felesége, Becky, különböző módokon, e-mailben, telefonon és SMS-ben tartották a kapcsolatot Marion Pouw-val a holmijaikkal kapcsolatban, és megköszönték neki a segítségét. Tehát az a mítosz, hogy Ronaldnak titokban kellett kicsempésznie a dolgait, az anyósának címezve, lehet egy szórakoztató történet, de nem felel meg az igazságnak, amint az a küldemények feladóvevényeiből és az e-mailekből látható.
  • Pontos eljárások vannak arra az esetre, amikor valaki ki akar lépni a Szcientológia vallási rendjéből, Ronald, a mai napig nem végezte el ezeket a lépéseket. Ronald nem írt egyetlen sort sem az Egyháznak, hogy a maga részéről kilépett a Sea Orgból. Ronald tudhatta, hogy az, hogy történetesen az Egyház vezetőjének az apja, nem ad neki felhatalmazást arra, hogy az Egyház szabályait megszegje. Inkább azt gondolhatta volna, hogy ez nagyobb felelősséget ró rá. Keserűséget érzett amiatt, hogy nem részesült különleges bánásmódban, hanem úgy tekintettek rá, mint bármely más Sea Org-tagra. Ez is táplálja a neheztelést, ami miatt megírta ezt a hamis „emlékiratot”.

David Miscavige vett egy házat az apjának, miután otthagyta a Sea Orgot, és befizette az egészségbiztosítását

  • Miközben Ronnie nevű fiánál lakott, akit letartóztattak prostitúcióban való részvételért, Ronald megkérte David Miscavige-et „egy kis segítségre.” Azt mondta, hogy máshová akar költözni, és saját házat szeretne Wisconsinban. Ekkor kapott 100 000 dollárt, hogy vegyen egy házat magának, amelyen nincs semmilyen bankkölcsön, első ilyen alkalom Ronald életében. Az ajándék nagyjából David Miscavige teljes anyai öröksége volt, és David abban a reményben adta oda az apjának, hogy az apja nyugalmasan fogja élni a saját életét.
  • Ugyanekkor David Miscavige biztosította, hogy az apja éves egészségbiztosítása is meglegyen, saját maga befizette az éves díjat, 5000 dollárt, több éven keresztül, miközben Ronald titokban ezt a vitriolos hangú könyvet írta, hogy megtámadja a saját fiát.
  • Ronaldot felkereste egy ügyvéd, aki rákérdezett a dologra, és akkor Ronald azt állította, hogy nem ír semmiféle könyvet a fiáról, és ez „hülyeség”, amit valaki kitalált. Az ügyvéd arról számolt be, hogy beszélgetésük során Ronald „szenvedélyesen és ismételten tagadta, hogy könyvet írna a fiáról, Davidről.
  • Nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illette azt, aki ilyet gondolna róla, és hogy maga az ötlet is »totális marhaság«, és hangsúlyozta, hogy semmiféle szándékában nem áll a médiával kapcsolatba kerülni, vagy valami »hülye könyvet« írni, vagy »elvágni Dave torkát«. Azt mondta, hogy maga az elképzelés is »hülyeség«, és azt kérdezte, Fiam, David »honnan a fenéből veszitek ezt az ötletet?«”
  • Az ügyvéd arra is jól emlékszik, hogy „Ronald még azt is megjegyezte, hogy »micsoda szégyen«, hogy az unokája, Jenna Miscavige, írt egy könyvet, amelyben megtámadja David Miscavige-et és a Szcientológia Egyházat.” Ronald maga azt mondta, hogy Jenna egy »elnyomó személy«, és ő nem is beszél vele, és elítéli őt, amiért kiteregeti a családi szennyest, és még a saját anyjáról is lejárató történetet tár a nyilvánosság elé.
  • Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy Ronald nem nyugalmasan éli az életét. Kapcsolatba került egy szcientológia-ellenes csoporttal, akik megpróbálják zsarolni Ronald családját. Szerették volna őt is felhasználni a kampányukhoz. És azért, hogy pénzt szerezzen tőlük, Ronald megtagadta a családi kötelékeit, és szándékosan részt vett a terveikben.

A Ruthless figyelmen kívül hagyja az igazságot az Egyház és David Miscavige három évtizednyi eredményeit illetően

Ronald hamis „emlékirata” kifejezetten elkerül bármilyen tényt, ami a fia sikereit illeti. Természetesen, nem vett részt ezeknek az eredményeknek az elérésében, és nem volt személyes tapasztalata róluk, így teljesen ki is hagyta a könyvéből. Ezzel szemben normálisnak találta azt, hogy kitalált történeteket tegyen a könyvébe, amelyeket az Interneten talált. Ha alaposan utánanézett volna a témának, akkor a következő, vitathatatlan tényeket is megemlítette volna:

  • Egy vallás igazi próbája az, hogy túléli-e alapítója halálát. A Szcientológia világvallássá vált az alatt az idő alatt, amióta David Miscavige vezeti. Páratlan teljesítményeinek egyike az, hogy hatalmas terjeszkedést ért el a Szcientológia vallás számára a 21. században, amelynek jelenleg 11 000 egyháza, missziója és kapcsolódó csoportja van, összesen 175 országban.
  • Amióta David Miscavige az egyház ügyeinek gondnoka, a Szcientológia által támogatott társadalomjobbító és humanitárius programok több millió ember életét érintették meg. L. Ron Hubbard vallási művei sokkal szélesebb körben elérhetőek, mint korábban, és az Egyház óriási növekedést ért el mind fizikai terjedelmében, mind lelkészi szolgáltatásait tekintve. (Részletesebb leírást David Miscavige szerepéről és elért eredményeiről mint vallási vezető a következő helyen talál: http://www.szcientologia.org.hu/david-miscavige.html.)

 

Forrás: http://www.ronmiscavigebook.com/

 

 

 

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.


Kérjuk rakja össze egere segítségével a jobb felső sarokban látható képet. A kép darabjainak nem szükséges tökéletesen illeszkednie!

Hittételek

Keresés az oldalon

Fotók

twth önkéntes-lelkészek drogmentes-világért  narconon fiatalok-az-emberi-jogokért CCHRlogoblack criminon alkalmazott-oktatastan
Az út a boldogsághoz Önkéntes lelkészek A Drogmentes Világért Alapítvány Narconon Fiatalok az emberi jogokért Emberi jogok Criminon Alkalmazott oktatástan