tuddmegazigazsagot

Ez egy fantasztikus oldal, ahol a világ minden részéről 100 kiemelkedő vallástudós és szakértő véleményezi a Szcientológia vallást, és ad áttekintést e vallás gyakorlásáról! Az oldal beszámol a világ számos részén elért kiemelkedő eredményekről, elismerésekről. 

Scientologyrel

Az új weboldalunk a http://www.scientologyreligion.org/ címen érhető el, egyelőre angol nyelven.

 

I. SZAKMAI HÁTTÉR


[...]

A vallás és kultúra tudósaként 1970 óta foglalkozom az új vallási mozgalmak tanulmányozásával. Az érdekelt, hogy megértsem ezeknek az új mozgalmaknak a kezdeteit, hitét, gyakorlatát és a szélesebb kultúrával való kapcsolatát. (Sok új vallás átfogó értelemben nem „új”, csak az észak-amerikai társadalom számára tűnik annak.) Az is érdekelt, és igen lenyűgözően hatott rám, hogy bizonyos közösségi szektorok milyen intenzíven, néha hisztérikusan reagálnak az új vallási mozgalmakra. Kiterjedt helyszíni kutatómunkát végeztem sok kanadai, egyesült államokbeli és indiai vallási közösségben.

Ami a Szcientológia Egyházat illeti, először a 70-es évek közepén szereztem tudomást erről az új vallási közösségről. Aztán Torontóban és Kitchenerben (Ontario állam) találkoztam a Szcientológia Egyház tagjaival. A 70-es évek végén és a 80-as évek elején alkalmam volt részt venni néhány találkozón, ahol a Szcientológia Egyház tagjai és vallástudósok gyűltek össze, hogy megvitassák a Szcientológia alapvető hittételeit és gyakorlatait. Megismerkedtem az Egyház amerikai és brit ágainak néhány tagjával. Hosszú beszélgetéseket folytattam az egyháztagokkal a Szcientológiában szerzett tapasztalataikról, és ezeknek az életükre gyakorolt hatásáról. Mind a mai napig korlátozott kapcsolatot tartok fenn néhány egyháztaggal. Felkerestem Szcientológia központokat Kitchenerben és a torontói Yonge Streeten is. A 70-es évek közepe óta sokat elolvastam a Szcientológia Egyház nagyobb kiadványai közül, köztük a következőket: Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya, Az önkéntes lelkész kézikönyve, Mi a Szcientológia?, valamint A Szcientológia vallás. Olvastam az Egyháznak az olyan társadalmi kérdésekről megjelent kiadványait is, mint a drogproblémák, a mentálhigiénés gyakorlatok vagy a vallásszabadság. Olvastam olyan tudományos cikkeket és könyveket is a Szcientológia Egyházról, amelyeket főként vallásszociológusok írtak.

I. BEVEZETŐ


[...]

Mint összehasonlító vallástudós, azt a nézetet vallom, hogy ahhoz, hogy egy mozgalom vallás legyen, és egy csoport egyházat alkosson, három olyan jellemzőnek vagy jegynek kell manifesztálódnia, mely a világ vallásaiban megfigyelhető.

Alább definiálnám ezeket a jellemzőket:

(a) Először is, egy vallásnak rendelkeznie kell egy olyan hiedelem- vagy doktrínarendszerrel, mely összekapcsolja a hívőt az élet végső értelmével (Isten, Legfelsőbb Lény, Belső Fény, Végtelen stb.).

(b) Másodszor, a hitrendszer vallási gyakorlatokban fejeződik ki, melyek két csoportra oszthatók: 1) viselkedési normák (pozitív utasítások és negatív tiltások, tabuk), valamint 2) rítusok és ceremóniák, aktusok és egyéb vallási szertartások (szentség, beavatás, felszentelés, prédikáció, ima, temetkezés, házasságkötés, meditáció, megtisztulás, szentírással kapcsolatos tanulmányok, áldás stb.)

(c) Harmadszor, a hiedelmek és gyakorlatok rendszere a hívőket, illetve tagokat olyan egységbe tömöríti, mely azonosítható közösséget alkot – legyen az hierarchikus vagy gyülekezeti jellegű –, s ez a tanok követői által vallott végső életcéllal összhangban birtokolja az élet spirituális útját. Nem minden vallás fektet egyforma hangsúlyt ezekre a jellemzőkre, és nem is egyenlő mértékben, de valamilyen észlelhető módon mindegyik birtokolja ezeket.

A MOSZKVAI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ MÉRFÖLDKŐ JELENTŐSÉGŰ PERT NYERT AZ EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁGON

Az Európai Tanács jogszabálya 46 ország 800 millió állampolgára számára biztosítja a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságát

Az Európai Emberi Jogi Bíróság 2007. április 5-én egyhangú, mérföldkő jelentőségű határozatot hozott, melyben fenntartja „a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságát”, nemcsak a Szcientológia Egyház tagjai, hanem az Európa Tanács által képviselt 46 ország 800 millió állampolgára számára. Azzal, hogy a bíróság a Moszkvai Szcientológia Egyház javára döntött az orosz állammal szemben, ezáltal fenntartotta az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Egyezményét (ECHR), amely ezek védelmét mondja ki (különösen a 9. és 11. paragrafusban: A gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadsága, illetve A gyülekezés és szerveződés szabadsága) melyet 1950-ben fogadott el az Európa Tanács.

Church Chatedral_Russia

Ez a per közel egy évtizeden át tartott.     A Moszkvai Szcientológia Egyházat 1994. január 25-én bejegyezték mint hivatalosan elfogadott vallásos szervezetet, azután 1997-ben, egy új vallásügyi törvény elfogadását követően újabb bejegyeztetésre szólították fel.    Az új törvény önkényesen olyan helyzetbe hozta a felperest, hogy lehetetlen legyen megfelelnie az elvárásoknak, és két orosz kormányszervvel csatározzon.

I. BEVEZETŐ

A jelen író japán származású, és a jelen tanulmány a Szcientológiának a világ más vallásaival fennálló hasonlóságairól és eltéréseiről szól. Jelen tanulmány japán perspektívából elemzi a hasonlóságokat és különbözőségeket, és ily módon összehasonlítja a Szcientológiát a japán vallásokkal.


Az én nézőpontomból ­ lévén teológus és filozófus, aki a Szcientológia vallást annak írásaiban és gyakorlataiban egyaránt tanulmányoztam ­ határozottan meg tudom erősíteni, hogy a Szcientológia a szó legteljesebb értelmében vallás.

urbano-alonso1Amit a Szcientológia vallás hiteinek és gyakorlatainak vizsgálatakor fellelhetünk, az a hitek komplex tömege által egyesített, a végtelent, a szentet kereső, és az embert az istenivel megfelelő kapcsolatba helyezni törekvő személyek közössége.

Egyetlen vallás sem létezhet e tényező nélkül, amelyet a szellemi valóság felé irányuló specifikus viselkedés jellemez. Úgy látszik, hogy a Szcientológia kifejezetten a túlélés és az üdvözülés ténye körül forog, mely fogalmakról Xavier Zubiri világosan kifejtette, hogy elválaszthatatlan tantételek akármelyik vallás gyakorlatában. Az Istennel való társulás vagy annak elmaradása semmiképpen sem változtatja meg e tapasztalás valóságát. Ez az eset nem áll fenn a Szcientológiánál, mert a szcientológusok megerősítik az Isten és a végtelen keresését a nyolcadik dinamikájukban, bár nem magasztalják őt. Valójában az egyik vádpont, amely leginkább elkülöníti az iszlámot a katolicizmustól, az, hogy az utóbbi ­ amint a muzulmánok mondják ­ a folytonos reformjai után is hagyja magát a bálványimádás által sodorni.

A Szcientológia gyökerei (a buddhizmus és a Védák) már rámutatnak arra, hogy az ember csak önmaga teljes ismeretén keresztül kezdheti megismerni és szeretni Istent.

twth önkéntes-lelkészek drogmentes-világért  narconon fiatalok-az-emberi-jogokért CCHRlogoblack criminon alkalmazott-oktatastan
Az út a boldogsághoz Önkéntes lelkészek A Drogmentes Világért Alapítvány Narconon Fiatalok az emberi jogokért Emberi jogok Criminon Alkalmazott oktatástan