tuddmegazigazsagot

Tévhitek cáfolata, 2017. január 24-i Origo.hu-s cikk

Az Origo.hu január 24-én leközölt egy cikket L. Ron Hubbardról és a Szcientológia Egyházról. Minket ezekről nem kérdeztek meg a cikk megjelenése előtt.

Elküldtük nekik a cáfolatunkat, viszont mostanáig (február 14.) nem reagáltak rá, és nem javítottak rajta.

Íme.

A cikk nem objektív, több nézőpontú bemutatás, mivel nincs megemlítve pozitív rész az egyházról, pedig ezekben nincs hiány és nyilvánosan is elérhetőek, pár példa rájuk:
- társadalomjobbító tevékenységeik,
- elégedett hívek siker-beszámolói,
- vallási elismertségünk a világban, az egyház elismerései.
Mindezekre források: http://www.scientologyreligion.org/  http://www.szcientologia.org.hu/

1. Ön január 24-én jelentette meg a cikket, és a cikk bevezetője ezt állítja: „Lafayette Ronald Hubbard („Hubbard” innentől) harmincegy éve, 1986. január 24-én hunyt el kaliforniai birtokán.” A cikk Hubbard életével kapcsolatos, becsület csorbítására alkalmas véleményeket közölt, cáfolatok nélkül. Az alábbiakban részletezem ezeket. Ez önmagában akár kimerítheti a kegyeletsértés fogalmát.
Hubbard életében számtalan bizonyított pozitívum és elismerésre méltó pont van, amelyek széles körben ismertek és megkérdőjelezhetetlenek (pl. a róla szóló weboldalon: http://www.lronhubbard.hu/, http://www.szcientologia.org.hu/faq/scientology-founder/who-was-lronhubbard.html , ám Ön egyiket sem említi. Pár példa ezekre:
- Hubbard volt a legfiatalabb amerikai személy akkoriban, aki valaha elérte a „Sas cserkész” címet,
- tagja volt az elit Felfedezők Klubjának, és több, nemzetközileg elismert expedíciót vezetett,
- Hubbard a legtöbb kiadott művel rendelkező író: http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-published-works-by-one-author
- íróként eredményei kiválóak voltak, toplisták, eladott példányszámokat tekintve a 30-as évektől a 80-as évekig, többfajta műfajban, nem „csak sci-fi író” volt, stb.

2. A cikk címe: „Ha milliomos akarsz lenni, alapíts vallást!”, majd a cikkben szereplő állítás: „Maga a vallásalapító is tett ezt erősítő nyilatkozatokat, amelyek közül a New Jersey-ben megtartott sci-fi írótalálkozón elhangzottak váltak a legismertebbé: Szavanként egy pennyért írni nevetséges. Ha valaki igazán szeretne egymillió dollárt keresni, annak a legjobb módja, hogy alapítsa meg a saját vallását. (Forrás: www.faqs.org)” Az idézet valótlanság. Értem, hogy Ön talált erre az Interneten erre egy forrást, de a Nemzetközi Szcientológia Egyháztól származó források, köztük közjegyző által tett nyilatkozatok az ellenkezőjét bizonyítják az Ön kijelentésének. Lásd a csatolt dokumentumokat. (Ezeket feltesszük majd a weboldalunkra.

3. „…a szcientológiai egyházat…. korlátozzák vagy egyenesen tiltják a működését.”, később a cikkben: „„…de vannak országok, ahol ennél is tovább mennek: destruktív szektának minősítve egyáltalán nem engedélyezik a vitatott tevékenységű szervezet működését”” Ez nem felel meg a valóságnak és a jó hírnév megsértése. Először is, nekünk egy országról sincs tudomásunk, ahol tiltanák a működését. Európában és Amerikában sehol nem tiltják, a szcientológia vallás szervezetei megtalálhatóak számos helyen az Egyesület Államokban, Kanadában, Dél-Amerikában, Ausztráliában és Európa csaknem minden országában. Kiemeljük, hogy a szcientológia vallást az Emberi Jogok Európai Bírósága is elismerte. Ezt Önöknek kell bizonyítani. Megemlíteném, hogy a mai világ csaknem 200 országa közül sokban tiltanak sokféle vallást. (https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_by_country)
Például a keresztényeket a világ számos keleti, muszlim országában üldözik, állami szinten is (Kína, muszlim országok), mégsem ez a lényege a kereszténységnek, és semmilyen negatív értelmet nem kapcsolunk hozzá. Ön sem azt írná a Katolikus egyházról, hogy „ez az az egyház, amelyet a világ sok országában tiltanak…”. Az a tény, hogy egy országban tiltják-e vagy sem, még nem minősíti az egyházat. Az Ön általánosított, pontos adatok nélküli állítása becsület sértésére alkalmas véleményem szerint.

4. Feketeláb indiánok: Lásd melléklet dokumentumokat.

5. „Kína… néhány nap... lármás kikötőkben várakozva”. Ez teljes valótlanság.
Cáfolatok: L. Ron Hubbard sorozat: Kalandos fiatalkor, Levelek és naplók c. kötet (New Era Publications ApS, 2012, ISBN 978-87-649-3669-8) Rész: Második ázsiai napló 63. oldaltól 79. oldalig. Itt nagyon sok útleírás és kép van, még a kínai Nagy Falról és Mongóliáról is.
Másik forrás: L. Ron Hubbard sorozat: „Kalandozó, felfedező. Merész tettek és ismeretlen földek.” (New Era Publications ApS, 2012, ISBN 978-87-649-3655-1.) 8-13 oldalak. Ezek a kötetek elérhetőek több helyen, de ha nem tudna hozzájutni, nálunk megvannak. Szintén erről látható anyag a fenti http://www.lronhubbard.hu/ weboldalon.

6. „Hogy azért mégis akadnak meglehetősen boldogtalan szcientológusok, az már egy másik lapra tartozó kérdés.” Biztosan vannak ilyenek, mint ahogy talán vannak boldogtalan katolikusok, reformátusok és buddhisták is, gondolom, ezzel Ön is tisztában van. De természetesen, sokan vannak a boldog és elégedett szcientológusok, katolikusok és buddhisták is.

7. „Ezt a némi eufemizmussal >auditálásnak< nevezett folyamatot az egyház egyetlen tagja sem kerülheti el.”. Nos, ezzel a két kifejezéssel szerintem Ön becsmérli az egyház vallásgyakorlatát, a szellemi tanácsadását: „eufemizmussal” és „egyetlen tagja sem kerülheti el”.
Ehhez kapcsolódik ez a mondat is: „sajátos szcientológiai gyónás az auditor által közölt végeredménnyel fejeződik be, ez általában mindig igen negatív”. Ez valótlanság. Az auditálásnak mindig pozitív eredménnyel kell zárulnia, erre nagyon sok bizonyíték van: az auditálás leírásai a Dianetika könyvtől kezdve, nagyon sok egyházi írásunk van erről, hogyan történik mindez. Mindig pozitív a végeredmény, vagy kijavítják a dolgot, hogy az legyen. Olyan, mintha azt mondanák: „a fociedzés mindig sérülést okoz”. Előfordulhat, de nem mindig. Az auditálás működik, és a személynek felismeréseket és nyereségeket okoz. Bővebben lásd http://www.szcientologia.org.hu/.

8. „Egy kevésbé népszerű szcientológus: Charles Manson amerikai tömeggyilkos” Ez a szcientológiát tömeggyilkossal valótlanul pozícionálni egy jó hírnevet sértő állítás. Charles Manson soha nem volt Szcientológus, ez egy régi hazugság, amire számos cáfolat létezik, lásd a mellékelt dokumentumokat, plusz itt is egy leírás:
http://bernie.cncfamily.com/sc/charles_manson_and_scientology.htm

9. „Az egyik legfőbb kritika a szcientológiai szervezetekkel szemben, hogy elsősorban nem egyházként, hanem álcázott üzleti vállalkozásként működnek.” Ezzel szemben, törvényesen működő egyház vagyunk, vallásos célokkal, egyházi tevékenységekkel, társadalomjobbító akciókkal. Nagyon sok bíróság ezt már megállapította a világban, lásd a fent említett, www.scientologyreligion.org weboldalunkat. Az „álcázott üzleti vállalkozás” alaptalan rágalmazás.

10. „Németországban például nem ismerik el a szervezetet egyháznak…”, ez később is szerepel a cikk végén: „Németországban – hazánkhoz hasonlóan – nem ismerik el egyháznak a szcientológusok szervezetét…”. Ez a valóság hamis színben történő feltüntetése, hiszen Németországban csak pár egyházat ismer el az állam, kevesebb, mint 10-et. Magyarországon kb. 30-at ismernek el. (Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Germany). A Szcientológia ugyanúgy működik Németországban, mint az összes többi, ott államilag be nem jegyzett vallási felekezet. Németország több nagy városában működnek jelenleg is szcientológia szervezetek.

11. „...egyház egyik kedvelt módszere komoly gazdasági érdekeltségek megszerzéséhez a beépülés taktikája. A kiszemelt cégbe >független< gazdasági vagy pénzügyi tanácsadó cégként szivárognak be, majd fokozatosan elkezdik a saját módszereikkel irányítani a vállalkozást, miközben beépülnek a vezető szervekbe, és lassan megszerzik a cég feletti teljes irányítást. Ezt követi a vezetési módszereiket kritizálók eltávolítása vagy megfélemlítése."
Ez teljesen alaptalan állítás, amit nyilván nem is tudnak bizonyítani. De magának az állításnak sincs értelme. Ki épül be? Hova épül be? És mi lenne ezzel a célja? Az egyház soha, semmilyen gazdasági érdekeltséget nem szerzett meg és ez nem is volt a célja. Ez az állítás már rágalmazás, mivel az egyháznak nincs semmilyen ilyen destruktív, „kedvelt módszere”, nem volt és nem is célja senkinek kárt vagy hátrányt okozni. Az egyházi írásaink között természetesen semmi ilyesmi nincs és szóban sem tanácsolunk ilyet.

12. „Aki a befolyásuk alá kerül, taggá válik, annak a saját összes adatán kívül meg kell adnia hozzátartozói és ismerősei személyes adatait is.” Ez valótlanság, nincs ilyen követelmény az egyházban.

13. A Lisa McPherson eset évtizedek óta megcáfolt valótlanság. Cáfolatok: http://www.tuddmegazigazsagot.hu/tévhitek/mi-történt-lisa-mcpherson-nal.html, angol források: http://www.scientologymyths.info/lisa-mcpherson/, valamint mellékelek dokumentumokat is erről.

14. „A szcientológusok semmilyen kritikát, negatív véleményt nem tűrnek el, és a legjobb védekezés a támadás elvét követve bevett taktikájuk, hogy minden, a szervezetet negatívan érintő kritikára vagy nyilvános véleményre perekkel reagálnak. ”. Ez valótlanság. Magyarországon összesen egy pert indítottunk 26 év alatt, igyekszünk megfelelő módon cáfolni, és megegyezésre jutni a másik féllel. De természetesen, ha ez kudarcot vall, személyiségi jogaink megvédésére bírósághoz fogunk fordulni.

15. Paulette Cooper: Nagyon-nagyon régen megcáfolt ügy ez. Cáfolatként lásd a csatolt dokumentumok.

16. „… fejtette ki a Vatikán hivatalos álláspontját…”. A mi levelezésünk a nunciussal egyáltalán nem tükrözi az Ön állítását.

17. Francia eset: ezt kaptuk Franciaországból, angolul, nem fordítanám le: „This conviction is currently challenged before an international jurisdiction. Moreover, following the judgment, the only remaining plaintiff during the case, the antireligious association UNADFI, has been convicted by the Court of Appeal of Paris for having participated to the debates in court illegally and in bad faith in that very case. This conviction of UNADFI has been confirmed by the French supreme court, the Court of Cassation, in January 2017.” Tehát ez teszi teljessé az Ön által írtakat, ezt is oda kellene írnia Önnek, ha objektív szeretne lenni.

18. „A Magyarországi Szcientológia Egyház (ma már csak egyesület)” Mivel ugyanúgy Magyarországi Szcientológia Egyház a hivatalos, Bíróság által elfogadott és bejegyzett nevünk most is, csak a szervezeti formánk nem egyház, hanem egyesület, a kb. 200 másik korábban elfogadott egyházhoz hasonlóan. Így a „ma már csak” megjegyzés a valóság hamis színben való feltüntetése.

 

Letölthető dokumentumok:

Feketelábú indiánok.pdf

Charles Manson adatok.pdf

Cooper Affidavit - eskü alatt tett nyilatkozat.pdf

Cooper Affidavit 1985 március - esku alatt tett nyilatkozat.pdf

Paulette Cooper - adatok.pdf

Lisa McPherson - halotti bizonyítvány

Mi történt Lisa McPherson-nal.pdf

LRH Million dollars - Enclosures.pdf

Make a million - Documentary data.pdf

 

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.


Kérjuk rakja össze egere segítségével a jobb felső sarokban látható képet. A kép darabjainak nem szükséges tökéletesen illeszkednie!
twth önkéntes-lelkészek drogmentes-világért  narconon fiatalok-az-emberi-jogokért CCHRlogoblack criminon alkalmazott-oktatastan
Az út a boldogsághoz Önkéntes lelkészek A Drogmentes Világért Alapítvány Narconon Fiatalok az emberi jogokért Emberi jogok Criminon Alkalmazott oktatástan