tuddmegazigazsagot

Nyilatkozat - Az HBO dokumentumfilmje

Alex Gibney és Lawrence Wright ezt a bigott propagandát közismert hazudozók álnok kitalációira alapozza. Keserűségük mai napig megmaradt, mert kegyvesztetten kizárták őket az Egyházból a több mint egy évtizede szervezett titkos összeesküvésük miatt, melyben hamis tanúskodásra bátorítottak másokat, és bizonyítékokat akartak megsemmisíteni. Ezekben az emberekben nem lehet megbízni, és egyetlen állításuknak sem szabad hitelt adni.

Gibney egyetlen egyre sem reagált a tucatnyi levél közül, amelyben az Egyház lehetőséget kért vádpontjainak a tisztázására; egyetlen tényt sem ellenőrzött, és 25 embert utasított el, akik kifejezetten azért utaztak New Yorkba, hogy vele találkozzanak és filmjének minden egyes vádjára megadják az igaz választ. Olyan embereket, mint a korábbi házastársak, gyermekek, felettesek és kollégák, akik évekig Gibney forrásaival dolgoztak együtt.

Mivel Gibney egyáltalán nem objektív, ezért az Egyház egy videofelvételen gyűjtötte össze a kendőzetlen igazságot, a bírósági dokumentumokat, a nyilvános feljegyzéseket, a valóban érintett személyek és a Szcientológiát ténylegesen képviselő egyháztagok vallomásait, amelyeket Gibney és a HBO szándékosan figyelmen kívül hagyott. További információ: http://www.freedommag.org/hbo/

Ami L. Ron Hubbardot illeti, egyszer megjegyezte, hogy mindössze két próbája van egy jól sikerült életnek: Úgy élt-e, ahogy azt tervezte? És örültek-e az emberek az életének? Az első kérdés bizonyítékaként ott áll életműve, amely magában foglalja a Dianetika és a Szcientológia több mint 10 000 írását és 3000 rögzített előadását. A második kérdést azon emberek millióinak élete bizonyítja, akik bemutathatóan jobb életet élnek azért, mert L. Ron Hubbard élt. www.lronhubbard.hu

David Miscavige több mint egy negyed évszázada vezeti sikeresen a Szcientológia vallását. A Szcientológia gyorsabban növekedett az elmúlt 10 évben, mint az azt megelőző 50 évben, és ez a 21. század leggyorsabban növekvő vallása. A Szcientológia tagjai világszerte mérhetetlenül nagyra becsülik őt mindazért, amit tett és amit tesz a vallásért. További információért a Szcientológia igaz történetéről és azon emberek millióiról világszerte, akiknek javára szolgált az Egyház feltétel nélküli segítsége, kérem, látogasson el a www.szcientologia.org.hu weboldalra.

Forrás:http://www.freedommag.org/hbo/

 

További információ a HBO documentumfilmjéről

Ez a két órás film, Going Clear - Szcientológia a Hit Börtöne, több hazugságot, tévedést, kicifrázott történetet és égbekiáltó mulasztást sorakoztat fel, mint amit a Rolling Stone, Brian Williams és Bill O’Reilly együttvéve. Számításaink szerint a filmben átlagosan két percenként fordul elő legalább egy hatalmas tévedés.

Spanky Taylor: Az egész története hazugság. A mellett a tény mellett, hogy már 30 éve ment el – és ez egy örökkévalóságnak számít egy olyan új vallásnál, mint a miénk –, ő soha nem „szökött” meg az Egyháztól, ahogy ő maga és Gibney állítja. Mivel a munkatársi pozíciójának elhagyása után még további 6 évig maradt aktív szcientológus. A „szökésével” kapcsolatos hazugságot a férje fedte fel, és azt is igazolta, hogy Spanky az Egyházban maradt. Na most, Lawrence Wright megváltoztatja a történetét azzal, hogy beismeri – ahogy a rádióban már a héten meg is tette –, hogy Spanky állítólagos „szökése” után is tovább tevékenykedett az Egyházban. http://www.freedommag.org/hbo/videos/spanky-taylor.html

Sara Goldberg: Gibney könnyfakasztó története a nagymamáról, aki a családja összetartásáért küzd; ám nem akart beszélni sem az ex-férjével, sem a lányával vagy bárki mással a családból még akkor sem, amikor csak pár percnyire voltak a New York-i irodájától, és egy neki megfelelő időpontban találkozhattak volna. Most pedig úgy láthatod őket a felvételen, hogy Sara Goldberg szakít saját családjával a drogfogyasztó fia miatt. A fia letartóztatásáról még videó is van, amelyet a tényleges történetet elmondó családi nyilatkozatok egészítenek ki. És ez lényeges információ, mivel az Egyház sem most, sem máskor nem szakított szét egyetlen családot sem. Ennek az információnak a visszatartása pontatlanná és megtévesztővé teszi a filmet. http://www.freedommag.org/hbo/videos/sara-goldberg.html

Hana Whitfieldnek szintén vannak indítékai arra, hogy hazudjon az Egyházról, nem utolsó sorban amiatt, hogy az Egyháztól már több mint 30 éve eltávozott. (Mint Spanky Taylor, ő is távol volt a vallás teljes létezésének fele ideje alatt.) Whitfield egy 1 milliárd dolláros csoportos keresetet nyújtott be, amelyet a bíró hat alkalommal utasított vissza „érthetetlen” megjelöléssel. Mivel Whitfield nem kapott egy vasat sem, így „átprogramozóvá” vált – ami gyakorlatilag egyenlő az emberrablás, testi kényszer és az emberi jogok megtagadásával – és ezért vált Alex Gibneyből hitvédő. Gibney azt szintén nem említi, hogy Hana Whitfield „mentális állapota” kapcsolatban lehetett a saját édesapja meggyilkolására szőtt összeesküvéssel. http://www.freedommag.org/hbo/videos/hana-whitfield.html

Gibney azt sem tárja a nyilvánosság elé, hogy elsődleges forrásai saját bevallásuk szerint is hazudozók, és – Marty Rathbun szerint – részesei voltak hamis tanúskodásra való felbujtásnak és az igazságszolgáltatás akadályozásának. Ez ugyanaz a Marty Rathbun, aki a mára elnéptelenedett kis texasi szekta vezetője volt, azé a vallásellenes gyűlölködő csapaté, amely hat éven át vállvetve kampányolt kitalált történetekkel korábbi vallásukkal szemben. Ez ugyanaz a Rathbun, aki most saját anyagi haszna érdekében vált „átprogramozóvá”. Ez ugyanaz a Rathbun, akit Gibney piedesztálra emel, miközben téves és rágalmazó állításokat tesz az Egyházról és vezetéséről olyan „lehallgatással” kapcsolatban, amely soha nem történt meg. Amikor Rathbunt alaposabban kikérdezték, semmilyen részletet vagy megerősítést nem tudott mondani azzal kapcsolatban, hogy ki mit tett. Mi több, még azt sem tudta megmagyarázni, hogy hirtelen hogyan „jutott eszébe” ez az állítólagos esemény az Egyház ellen folytatott hat éves indulatos hadjárat közepén, ami média interjúk tucatjait, internetes szónoklatok százait és – ami még fontosabb – számtalan órányi interjút foglal magában Lawrence Wrighttal, akinek könyve lényegében a film alapjául szolgál. Teljes mértékben a józan ész ellen szól, hogy Rathbun „elfelejtett” megemlíteni egy ilyen eseményt, illetve hogy valamiképp csak most „jutott eszébe”. Még Gibney másik fő forrása, Mike Rinder is tagadja, hogy személyesen tudomása lenne erről – persze, hogy nincs, hisz a dolog nem történt meg. http://www.freedommag.org/hbo/videos/marty-rathbun.html

És itt van Mike Rinder, aki a januári vallomásában beismerte a teljes ellentétét annak, amit Gibneynek mond a filmben. Azért is hiteltelen forrás, mert olyan ügyvédi cégek fizettek neki, amelyek az Egyház beperlésével próbáltak pénzt keresni. Rinder családon belüli erőszakos cselekedeteit volt felesége, a testvére, a lánya és a volt feleség műtőorvosa is dokumentálta. Ez mind lényeges lett volna a filmhez, mivel Gibney szégyentelenül engedi Rindert hazudni a volt feleségéről, ám mégsem kérdezi meg a véleményét, és nem készít vele interjút még akkor sem, amikor a volt feleség felkeresi őt New Yorkban. Alex Gibney és az HBO cinikusan alakította át Mike Rindert új propagandafilmjük kirakat emberévé. Ötcsillagos luxus közepette körbereptették Rindert az országban, hogy elhintse az ő vallási gyűlöletüket, de soha nem említették meg, hogy Rindert korábbi vallásából jelentős törvényszegés miatt kizárták. Elhallgatták azt is, hogy Mike Rinder egyetlen munkát sem képes megtartani, és egyetlen bevételi forrása az a fizetség, amelyet a Szcientológia támadásáért kap. Gibney mindezt tudta, de az idevágó tények kipukkasztották volna a törvényesség hamis buborékát, amelyet Gibney teremtett a „sztárja” köré.

Továbbá, egy olyan időszakban, amikor a vallási gyűlölködés az egész világot bejárja és erőszakos tettek elkövetésére bátorít, felelőtlenség egy vallási film megjelenítése egy olyan szereplővel, aki annyira a gyűlöletkeltés megszállottja, mint Mike Rinder, a fizetett vallásellenző és családi erőszaktevő. http://www.freedommag.org/hbo/videos/mike-rinder.html

Az otrombán abszurd „hangya”-történet puszta propaganda, és szándékosan elferdített bemutatása az Egyházi Filmstúdió létesítményének. A hely – más szórakozási lehetőségek mellett – medencével, teniszpályával, golfpályával rendelkezik, a munkatársaknak házvezetési szolgáltatásokat biztosítanak, és az épületegyüttes annyira vonzó, hogy a helyi külső közösségi csoportok rendszeresen használják rendezvényeik helyszínéül. Az a személy, aki Gibneynek a kamerába mondja a hazugságokat a hangyákról, Tom DeVocht, aki annyira mániákus hazudozó, hogy egyszer bevallotta: azt hitte, hogy az egyetlen bűne az volt, hogy „elkapták”. Az HBO figyelmen kívül hagyta volt felesége minden erőfeszítését, hogy információival bebizonyítsa, miszerint DeVocht beteges hazudozó, és még meg is lopta őt. A volt feleség azt is elmondta volna nekik, hogy DeVocht indítéka abban gyökeredzik, hogy kizárták az Egyházból, és ez azután történt, hogy inkompetenciája és csalása miatt az építkezésre szánt dollármilliókat pazarolt el. Gibney nem rendelkezik személyes tapasztalattal ezekkel az állításokkal kapcsolatban, és soha nem látogatta meg a létesítményt. Soha nem kérte, hogy meglátogathassa vagy hogy lefilmezhesse. Ehelyett kitalált banális történeteket használ, és ezeket állítja be igazságként. http://www.freedommag.org/hbo/videos/exterminating-gibneys-propaganda.html

A film következő forrása Marc Headley, egy másik professzionális hazudozó, aki a tárgyalás alatt fizetett bulvárhírforrásként szolgált sok más kiadvány mellett annál a botránytól hangos News of the World-nél is, amely a brit lehallgatási botrányban kegyvesztett lett és megszűnt. Headley bukott keresete szolgáltatta a film központi meséjét – vagyis hogy az Egyház „visszaéléseket” követ el – ami teljes egészében ugyanennek a kis texasi bukott szektának a kitalációja. Egy szövetségi bíró 2010-ben ejtette ezeket a vádakat – mely döntést a Fellebbviteli Bíróság 2012-ben egyhangúan helyben hagyott – és Headleyt az Egyház 42 000 dolláros perköltségének megtérítésére kötelezte. Gibney még köszöntötte is Headleyt a bemutatón. Annak ellenére, hogy minden vádaskodást, amelyet Wright könyvében Headley állít, még a könyv megjelenése előtt a helyi bíróság alaptalannak talált és elutasított, a Fellebbviteli Bíróság pedig megerősített. Mivel ezek a hamis vádak alkotják a film gerincét, feltárásuk elegendő ok ahhoz, hogy visszahívják a filmet. http://www.freedommag.org/hbo/videos/marc-headley.html

Végezetül, Lawrence Wright egyértelműen akut irigységben szenved L. Ron Hubbard iránt, és ezért próbálja rosszindulatúan lejáratni őt.

L. Ron Hubbard író volt – egyike a ponyvaregény aranykora, a Nagy Gazdasági Válság óriásainak. Az 1980-as években 13 műve lett a New York Times bestsellere. Valójában műveit napjainkig 50 nyelvre fordították le, és az eladott példányok száma százmilliós nagyságrendű – ez olyan valami, amire Wright csak áhítozni tud.

L. Ron Hubbard utazóként bejárta a világot, az 1920-as években eljutott a Távol-Keletre, ahol a keleti vallásokat tanulmányozta. Mindezt olyan életszakaszban, amikor a legtöbb fiatal még a saját városának határait sem hagyja el. Tagja volt a híres Felfedezők Klubjának, és három expedíciós zászlót kapott elismerésként. 13 évesen Amerika legfiatalabb Sas Cserkésze lett; a repülés korszakának hajnalán már pilótajogosítvánnyal rendelkezett, továbbá mestertengerésszé vált, aki bármilyen hajó vezetésére jogosult bármelyik óceánon. Mindezek mellett a legnagyobb hozzájárulása az emberiséghez az elme és szellem területén történt felfedezései, amelyek a Szcientológia vallását alkotják. A világ minden táján emberek milliói tartják a legjobb barátjuknak mindazért a segítségért, amelyet nyújtott.

A Smithsonian 2015-ös tavaszi kiadásában minden idők egyik legbefolyásosabb amerikai személyének választották meg.

 

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.


Kérjuk rakja össze egere segítségével a jobb felső sarokban látható képet. A kép darabjainak nem szükséges tökéletesen illeszkednie!
twth önkéntes-lelkészek drogmentes-világért  narconon fiatalok-az-emberi-jogokért CCHRlogoblack criminon alkalmazott-oktatastan
Az út a boldogsághoz Önkéntes lelkészek A Drogmentes Világért Alapítvány Narconon Fiatalok az emberi jogokért Emberi jogok Criminon Alkalmazott oktatástan