tuddmegazigazsagot

A Szcientológia Egyház válasza Sárosi Péter jelentésére


fuzetosztas-862x400A Sárosi Péter által 2015. február 16-án közzétett jelentésben szereplő civil szervezetek az egyháztól független civil szervezetként működnek, amiket nagyobb részt azok a szcientológusok és más vallások követői működtetik, akik felvállalták a felelősséget, hogy a társadalom jobbításán dolgozzanak és egy drogmentes élet üzenetét közvetítsék. Ezt a tevékenységet a Nemzetközi Szcientológia Egyház és magyarországi szervezetei is támogatják felvilágosító anyagokkal, amelyek nem vallásos jellegűek. Itt olyan anyagokról beszélünk, amelyek konkrétan a drogokról és azok káros hatásairól szólnak. Amikor a vallási szervezetek segítséget nyújtanak a rászorulóknak, akkor a fő cél a társadalmi bajok enyhítése.

A Szcientológia Egyház és tevékenysége

A Szcientológia egy alkalmazott vallási filozófia, amelyet L. Ron Hubbard fejlesztett ki, és amely az ember valódi szellemi természetének és önmagához, családjához, csoportokhoz, az Emberiséghez, minden életformához, a fizikai univerzumoz és a Legfelsőbb Lényhez való viszonyának teljes és biztos megértéséhez kínál pontos útvonalat. Egy 40 évig tartó konfliktus és egy igen alapos, minden amerikai Szcientológia szervezetre kiterjedő adó vizsgálat után, amely egy könyvtárat megtöltő vizsgálati iratanyaggal zárult, az Amerikai Adóhatóság arra a következtetésre jutott, hogy a Szcientológia egy jóhiszemű vallás és ezért megkapta az egyházaknak járó adómentes státuszt 1993-ban az USA-ban.

Egyházunkban a hívő saját akaratából vessz részt a gyóntatásban, mivel tudja, hogy azáltal fog megszabadulni ártó tetti hatásaitól, ha azokat megvallja és felelősséget vállal értük. Azt szintén a hívő dönti el, hogy melyek azok az ártó tettek, amelyekről beszél és melyek azok, amelyeket nem mond el.

auditingA gyóntatás (auditálás) alatt elmondott információkat Egyházunk mindig bizalmasan kezeli maradéktalanul és kivétel nélkül. Hagyomány szerint a lelkész és a hívő között történő minden kommunikáció bizalmas. Ez más vallású egyházban is így van. A Szcientológia vallásban ezt a bizalmat soha sem sértik meg. Egyházunk minden egyes lelkésze kötelezve van a titoktartásra és hívőink adatainak bizalmas kezelésére. Amennyiben egy lelkész ezt a kötelességét elmulasztja megtenni és bizalmas adatokat ad ki olyan személyeknek, akik nem jogosultak rá, azért teljes mértékben felelősségre vonható, mivel ezzel nem csak az Egyházunkon belüli szabályokat szegi meg.

Híveink általában azért jönnek az egyházba, hogy a Szcientológiát tanulmányozzák és részt vegyenek lelkészi tanácsadáson.

A Szcientológia hitelveinek tanulmányozása ajánlott a hívek számára, de ezt a hívek saját maguk döntik el, hogy mely hitelveket tanulmányozzák. A Szcientológia Szervezetek általában rendelkeznek egy könyvtárral, amelyben a Szcientológia anyagok ingyenesen elérhetőek a hívők számára és tanulmányozhatóak. Vannak olyan hívők, akik rendszeresen látogatják ezt a könyvtárat, hogy az életük egy problémás területére választ találjanak L. Ron Hubbard, az Alapítónk írásaiban.

Egyházunk szolgáltatásainak költségével kapcsolatban már több bírósági döntés is született, ezek közül szeretnék itt idézni az 1989-es frankfurti Területi Bíróság határozatából:

„Valójában csak anyagi természetű dolgokért kért pénzbeli követelés bírálható el tisztességesként vagy tisztességtelenként. A szellemi szabadság elérésének célja, amelyet az alperes (Szcientológia Egyház) ígér a szolgáltatása eredményeként, nem mérhető fel pénzügyi módszerekkel. Másrészt az a pénzbefizetés, amelyet a felperes tett, nem csak arra a célra szolgált, hogy az ő személyes kiszolgálását fedezze. Egy egyházi szervezet csak tagjai adományai, hozzájárulása révén tudja fenntartani magát – ezt az eljárásmódot egyébként igazságosabbnak tarthatjuk, mint azt a rendszert, hogy minden ember személyes jövedelméből automatikusan adóként beszedünk egy bizonyos százalékot. A személyes befizetés révén minden egyes személy eldöntheti, hogy hiszi-e az alperes hitelveit vagy nem, és akarja-e segíteni ezt a vallási közösséget adományaival vagy sem.

Meglehetősen nyilvánvaló, hogy azokat a célokat, amely az alperes dokumentumaiban olvashatók, csak egy pénzügyileg jól megalapozott szervezet keretei között lehet elérni, és az, hogy egy egyház hogyan teremti meg vallási tevékenységének pénzügyi alapjait, alapvetően az egyház belső intézményein múlik, különösen olyan kis egyházi-filozófiai közösségek esetén, mint amilyen az alperes. A nagy történelmi egyházakkal szemben ők nem részesednek jelentősen az állam által beszedett adókból, tehát más módon kell pénzügyi hátteret teremteniük, adományok, tagsági díjak vagy bizonyos szolgáltatásokért (amelyek összhangban vannak az adott vallással vagy filozófiával) cserébe kért díjazás formájában. Egyértelmű, hogy az ilyen módon begyűjtött pénz végül is ezeknek a tevékenységeknek a támogatását szolgálja.”

Számos ingyenes szolgáltatásunk is létezik, melyen az élet problémáira megoldást kereső személy részt vehet. Nem olyan régen pedig, ingyenesen elérhetővé vált 19 életjobbító önkéntes lelkész tanfolyamunk az interneten, melyekből bárki olyan adatokhoz juthat, amelyek segítségével az illető képesebbé válik az életét kontrollálni és jobb irányba terelni. Valamint Egyházunkban minden szerdán és vasárnap délután szertartást tartunk a hívőinknek és az érdeklődőknek. A szertartás mellett lelkészeink esküvőkön, keresztelőkön és temetésen is rendelkezésre állnak.

Híveink adományainak nagy részét pedig társadalom-jobbító tevékenységek megerősítésére és hatékonyságuk növelésére fordítjuk, hogy ezzel segítsük a társadalmat.

Franciaországban a párizsi fellebbviteli bíróság által hozott döntés a Szcientológia Egyház tagjai ellen az igazságszolgáltatással való visszaélés és a vallás szabadsághoz való jog példátlan megsértését jelképezi. Az eljárásokat kezdettől fogva önkényes és diszkriminatív határozatok jellemezték, melyeket nem támaszt alá sem a törvény, sem a tények, valamint a Szcientológusok alapvető alkotmányos szabadságát és emberi jogait sértik. 2011 novemberében a Bíróságon olyan elfogult volt a légkör, hogy tiltakozásul a védő ügyvédek kivonultak az eljárás közben, lelkiismereti okokból visszautasítva az olyan fellebbezési eljárásokban való részvételt, melyek színjátékká silányultak.

Ezt az esetet elferdítve használták fel a szélsőségesek. 2006-ban az eredeti ügyész elutasította ezt a vizsgálatot, mert annyira gyenge volt, hogy 8 év vizsgálódás kevés volt ahhoz, hogy bizonyítani tudják, hogy valami kihágás vagy törvénytelenség történt volna. Az esetet egy másik ügyész élesztette fel a francia kormányban lévő vallás-ellenes szélsőségesek erős politikai nyomására. Ez a nyomás folytatódott, és nem csökkent a bírósági tárgyalás, valamint a fellebbezés során. Legutóbb egy botrányos Igazságügy Minisztériumi körlevél elhelyezésében nyilvánult meg, ami megengedhetetlen nyomást gyakorolt a fellebbviteli bíróságra, hogy ebben az ügyben negatív döntést hozzon. Ez az ügy még mindig folyamatban van, mivel a Szcientológia Egyház Franciaországban, magasabb szintű bírósághoz vitte az ügyet, akikre már nem lehet nyomást gyakorolni.

A Szcientológiát több mint egy évtizeden át tartotta megfigyelés alatt a németországi nemzetbiztonsági hivatal (OPC).


Ez idő alatt többször érték vádló feltételezések az egyházat, ám ezekre soha nem utalt semmilyen jel és bizonyítékát sem találta az OPC, ezért 2013-ban Murck úr, a hamburgi OPC elnöke a Die Welt magazinnak elmondta „a mi nézőpontunkból a Szcientológia sohasem volt olyan veszélyes, mint amennyire 1997-ben tartottunk tőle, amikor elkezdtük a megfigyelést.” Majd ezt mondta:

 

„A különböző mendemondákat vagy rémítő üzeneteket leszámítva soha nem voltunk képesek bebizonyítani, hogy a szervezetnek bármely befolyásos politikus állna az irányítása alatt. Arra sem utalt semmi, hogy nagyobb vállalatok lennének a Szcientológia befolyása alatt.”

Eléggé bizonyosan lefújhatjuk azt a légiriadót, miszerint a Szcientológia második hatalmat épített volna ki az államban.”

Látjuk, hogy számtalan megoldandó probléma létezik Magyarországon, és a világban ezért fontosnak tarjuk a társadalmi összefogást, és ezt csakis úgy érhetjük el, ha elfogadjuk és tiszteletben tartjuk egymás vallásos hitét. Egyházunk törekszik arra, hogy új reményt adjon az embereknek. Ezért L. Ron Hubbard irányelveit követve képesek vagyunk bűnözőket rehabilitálni, erkölcsös életre tanítani az embereket, rehabilitálni a drogfüggőket, melynek köszönhetően tisztán (drogok nélkül) új életet kezdhetnek, megtanítani az embereket arra, hogyan kezeljék a tanulási nehézségeiket, hogy bármit képessé váljanak megtanulni, valamint megannyi más megoldást tudunk nyújtani az Önkéntes Lelkész technológiánk segítségével az élet bármely területére. Ezt a segítség nyújtást a társadalomban kifejtett munkával érjük el szinte kizárólag saját erőforrásokból finanszírozva azt, nem pedig kormányzati szinten. Az előfordult, már több országban, hogy bemutatásra kerültek a társadalomjobbító programjaink állami hivatalnokok részére. Ők látva ezeknek hatékonyságát azokat átvették és kiváló eredményeket értek el velük. Ez történt Kolumbiában is, ahol több városban nagy százalékkal lecsökkentették a bűnözést a helyi rendőrség által kezdeményezett Az Út a Boldogsághoz füzetosztással.

Mindezzel egy élhetőbb világot szeretnénk létrehozni, ahogy azt L. Ron Hubbard megfogalmazta a Szcientológia céljaként: „Egy civilizáció, ahol nincs őrültség, ahol nincsenek bűnözők és nincs háború, ahol a tehetség virágozhat, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra.”

Sárosi Péter a jelentésében több különálló területet is összemos. Az általa említett bizonyíték alapú gyógyászat és a pszichiátria az két különböző dolog.

Egyházunk nem végez orvosi tevékenységet, nem kezel pszichiátriai eseteket és nem foglalkozik drogleszoktatással. L. Ron Hubbard az élete során megtalálta az utat a szellemi szabadsághoz, megtalálta azokat az akadályokat, amelyek ennek útjában állnak, és kidolgozta a megoldást. Az egyik ilyen tényező a droghasználat. Mivel az egyház nem végez drogleszoktatást, ezért az L. Ron Hubbard kutatásai alapján létrejött Narconon nevű szervezethez irányítjuk azokat az embereket, akik szeretnének megszabadulni a káros szenvedélyüktől, hiszen a Narconon célja a kábítószer-fogyasztók végleges rehabilitációja, ami nap mint nap megvalósul.

A Szcientológia egyház támogatja, hogy a hívek orvoshoz forduljanak, amikor betegség vagy sérülés áll fenn az illetőnél, hiszen egyházunk nem végez gyógyászati vagy orvosi tevékenységeket. Azt is támogatjuk, hogy az orvos által előírt gyógyszereket használják a hívek, amikor szükség van rá a gyógyulásuk érdekében.

Az Egyház irányelve alapján a súlyos mentális zavarokkal küzdő személyeket vagy pszichiátriai eseteket nem fogadja el egyházi szolgáltatásra, hanem kompetens orvosi kivizsgálást javasol és kezelést. Már több esetben is kiderült, hogy a mentális zavarok mögött valamilyen rejtett testi betegség lappangott, ami ezt a mentális állapotot létrehozta. Ha kivizsgálással felfedik ezt a testi okot és kezelik megfelelő orvosi eszközökkel, a mentális zavar megszűnik.

Az egyház elfogadja a bizonyíték alapú gyógyászatot, de a testileg és lelkileg káros és romboló pszichiátriai gyógyszeres, illetve elektrosokk kezeléseket elutasítja, mivel ez a terület nem tud véglegesen gyógyult pácienseket felmutatni (Pszichiátria: Halálipar 1:14:45-1:18:00), így nem is lehet bizonyíték alapú gyógyászat. Ez a terület abból az alapelvből indul ki, hogy nem lehet meggyógyítani a beteget és meg kell tanítani őket együtt élni a saját betegségükkel mentálisan befolyásoló gyógyszerekkel. Ugyan ez az elv mutatkozik meg a pszichiátria alapú drog prevencióban és drog leszoktatásban. A prevenciós alapelv az, hogy tanulja meg a gyerek biztonságosan használni szert, amikor találkozik vele. Arról szó sincs, hogy ne kezdje el a szerhasználatot. A „drogleszoktatásnál”, mint például a metadon program során pedig az a nézőpont, hogyha a személy már rászokott a szerre, akkor legalább a tiszta szerhez jusson és azt steril körülmények között tudja használni. Ugyanez az alapelv a tűcsere programoknál. Nincs a célok között a sikeres leszoktatás.

Éppen ezért az Egyház támogatja az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért szervezetet, amely arra törekszik, hogy leleplezze és felszámolja a betegekkel való brutális bánásmódot, amit a „mentális egészség” nevében követnek el. Az évek során az Állampolgári Bizottság több ezer esetben vizsgált ki és leplezett le pszichiátriai hanyagságokat, visszaéléseket és brutalitást. Ilyen eseteket Magyarországon is számos esetben tártak fel, melyek többször média visszhangot kaptak.

A szcientológusok nem hiszik, hogy az embereket meg kell bélyegezni, és olyan „gyógymódokkal” kell őket „kezelni”, amelyeknek nincs tényleges vagy tudományos alapjuk, viszont rendkívül brutálisak. A pszichiátria hosszú és tragikus története során számos olyan „gyógymódot” talált fel, amelyek végül rendkívül pusztítónak bizonyultak. A tizennyolcadik és a tizenkilencedik században, a mentális betegeken szó szerint kínzóeszközöket alkalmaztak. Utána következett a jégfürdő és az inzulinsokk. Ezeket az elektrosokk-terápia követte, amelynek az eredménye: törött fogak és csontok, emlékezetvesztés és kómás állapot. Ezután következett a prefrontális lobotómia, amelynél egy jégcsákányt szúrtak át a szemgödrön. Ma pedig itt vannak a számos mellékhatással járó pszichiátriai tudatmódosító szerek.

Mára már rutinná vált, hogy pszichiátriai gyakorlatban a fiatalokat a bárkire ráhúzható mentális zavarok diagnózisaival bélyegzik meg. Ez egy megdöbbentően sok profitot eredményező üzlet. De mialatt a pszichiáterek dollármilliárdokat zsebelnek be, a társadalom jussa egy olyan új generáció lesz, amelyik élethosszig tartó kábítószerfüggőkből áll, ami azt vonja magával, hogy még több igény lesz a tudatmódsítószerekre.

Mára az antidepresszánsok marketingje rémálomszerű arányokat ért el, és a helyzet még inkább zavarba ejtővé válik, ha figyelembe vesszük az ilyen gyógyszereknek köszönhető rendkívül erőszakos cselekményeket. Ezenkívül semmi sem bizonyítja kategorikusan, hogy léteznének azok a betegségek, amelyeket ezeknek a gyógyszereknek kezelniük kellene – ami azt jelenti, hogy ez az egész egy fondorlatos és halálos átverés.

Ez nem „a Szcientológia meggyőződése” vagy „véleménye”. Ez tény, és ez az oka annak, hogy a szcientológusok szembeszállnak a pszichiátriai visszaélésekkel.


L. Ron Hubbard képzettsége és doktori fokozata

lrh 1966L. Ron Hubbard már nagyon fiatal korától kezdve elkezdte bejárni a világot. 1929-ben, az Egyesült Államokba visszatérve, L. Ron Hubbard beiratkozott a George Washington Egyetemre, ahol gépészetet, matematikát, és atomfizikát tanult – mely tudományok mind jó szolgálatot tettek neki később, filozófiai vizsgálódásai során. Valójában elsőként L. Ron Hubbard alkalmazott szigorúan tudományos nyugati módszereket a lelki jelenségek tanulmányozására. Az egyetem azonban egy alapvető módszertanon túl semmit nem nyújtott. Sőt, mint később bevallotta: „nagyon is nyilvánvaló volt, hogy egy olyan kultúrával foglalkozom, s egy olyan kultúrában élek, amely az elméről kevesebbet tud, mint a legprimitívebb törzs, amellyel valaha is érintkezésbe léptem”, és „tudva azt is, hogy a keleti ember nem tudott olyan mélyen és megjósolhatóan behatolni az emberi elme talányaiba, mint amilyen várakozást ébresztettek bennem, tisztában voltam vele, hogy rengeteg kutatást kell folytatnom”.

Ez a kutatás lényegében felemésztette a következő húsz esztendőt. Ez idő alatt nem kevesebb, mint huszonegy népet és kultúrát ismert meg és tanulmányozott, beleértve a Csendes-óceán északnyugati részén élő indián törzseket, a Fülöp-szigetek bennszülött tagalogjait, és ahogy tréfásan mondani szokta, Bronx (New York-i városrész) népét is. Egyszerűen fogalmazva, ebben az időszakban végzett munkájának középpontjában két alapvető kérdés állt. Egyrészt, kibővítve az egyetemen végzett kísérleteit, kutatta a hosszú időn át fejtörést okozó életerőt, az ember tudatosságának forrását. Másrészt, az első kérdéshez elválaszthatatlanul kapcsolódva, meg kívánta határozni az élet közös nevezőjét, mivel érvelése szerint csak ennek megállapításával válna lehetségessé az emberi állapotra vonatkozó hatékony meghatározása annak, hogy mi az, ami igaz, és működőképes.

Sokan ismerik L. Ron Hubbard-ot, mint amerikai írót és humanitáriust, de közismert a Szcientológia vallás alapítójaként is. A Dianetikáról és a Szcientológiáról szóló művei alkotják a legnagyobb beszámolót az emberi elméről és szellemről, hiszen ez több mint 10 000 írást és 3000 felvett előadást jelent.

Ezek a művei tartalmazzák a válaszokat az élet rejtélyeire: a létezés talányára, a halál rejtélyére, olyan állapotok elérésére, amelyeket a korábbi írásokban még csak nem is említenek.

Saját filozófiám első számú törvénye” – írta L. Ron Hubbard – „hogy a bölcsesség mindenkinek szól, aki csak el akarja érni. A bölcsesség közembernek és királynak egyaránt szolgálója, és soha nem lenne szabad félelemmel vegyes tisztelettel nézni rá.” Hozzátette továbbá, hogy a filozófiának alkalmazhatónak kell lennie, mivel „a penészes könyvekbe zárt tudás aligha válik bárkinek is a javára, és így értéktelen, hacsak nem lehet felhasználni azt”. Végül kijelentette, hogy a filozófiai tudásnak csak akkor van értéke, ha működőképes és igaz, és ezáltal felállította a Dianetika és a Szcientológia paramétereit.

Banner-awardsL. Ron Hubbard elismert szerző, filozófus és humanitárius volt, ahogy ezt a neki adományozott ezernyi díj és hivatalos nyilatkozat is tanúsítja. Kormányzati vezetők, szervezetek és csoportok a világ minden tájáról, minden évben, milliók képviseletében ismerik fel és ismerik el L. Ron Hubbard felfedezéseinek hatékonyságát és hatásosságát – az írástudatlanságra adott megoldásától a drogokkal történő visszaélésekre és a bűnözésre adott válaszokig. Azután ott vannak a művészet terén elért eredményei, és minden idők egyik legszélesebb körben olvasott és elismert írójaként kapott elismerései.

A megannyi kitüntetés és díj között található egy egyetem tiszteletbeli fokozata, amellyel elismerését fejezte ki L. Ron Hubbard felé, az emberi elme területén elért eredményeiért és áttöréseiért.

„L. Ron Hubbard 1953. február 10-én a Sequoia Egyetemtől Filozófiai Doktorátusi Diplomátés fokozatot kapott jutalomként. Az említett oklevél és doktori fokozat L. Ron Hubbard-nak, tiszteletbeli doktornak a Dianetikában és Szcientológiában tett kiemelkedő hozzájárulásáért lett odaítélve.” – írta Joseph William Hough, az egyetem elnöke. Közismertek az olyan tiszteletbeli doktorátusi fokozatok, amelyeket egyetemek szoktak adni egy kutató formális kitüntetéseként, a szakterületén elért kiváló eredményeiért, melynek semmiféle formai követelménye sincs.


Narconon, a nemzetközi drogrehabilitációs program, amely életeket ment

A világméretű kábítószer-használat vitathatatlanul egy vérben és emberi nyomorúságban úszó világhoz vezetett. A szcientológusok válasza erre az L. Ron Hubbard felfedezésein alapuló, 1966-ban alapított Narconon (jelentése: „drogmentes”) kábítószer-rehabilitációs és -prevenciós program.

A Narconon program nemcsak a kábítószerekkel való visszaélés okozta mentális és fizikai leépüléssel foglalkozik, hanem azokkal az okokkal is, amelyek miatt az egyén először kábítószerhez fordult.

Következésképpen a Narconon sikeraránya nem egyszerűen a legmagasabb a világon, hanem a nemzetközi átlag négyszerese.

Mivel azonban a kábítószerekkel való visszaélés mára már 200 millió ember életét tette tönkre, a droghasználat felszámolására irányuló küzdelemnek a megelőzésre is ki kell terjednie. Ebből a célból a Narconon program végzettjei és önkéntesei a világ egyik leghatékonyabb drogmegelőző programját folytatják. A Narconon a mai napig több mint 17 millió fiatalt ismertetett meg a kábítószer-használattal kapcsolatos tényekkel.

narconon-arrowhead1
narconon-arrowhead-tour-5

A Narconon Arrowhead létrehozásának finanszírozásában szcientológusok segítettek. Ez a 2001-ben megnyitott központ a Narconon hálózat fő létesítménye. Az épület az Egyesült Államok Oklahoma államában található Eufaula-tó partján, egy 90 hektáros erdős területen áll. Ez a világ legnagyobb ilyen jellegű, bentlakásos létesítménye, és a drogrehabilitációs specialisták nemzetközi képzési központjaként is működik. Amióta megnyitotta kapuit, 13 országból és az Egyesült Államok 43 államából érkeztek ide szakemberek, és vettek részt gyakorlati képzésben.

Ma a nemzetközi Narconon drogrehabilitációs és megelőzési hálózat 50 ország több mint 180 központjából és csoportjából áll, és ez kétszer annyi, mint egy évtizeddel korábban.

A Narconon programmal kapcsolatos foglalkozások személyre szólóak. A 9 lépésből álló program 6-7 hónap alatt elvégezhető, a tanulók képességeitől és hozzáállásuktól függ, hiszen nem egyformák, így nem lehet megmondani pontosan, hogy a program mikor zárul.

Néhány gyakori válasz a felmerült kérdésekre a Narconon programmal kapcsolatban:

 

Igaz-e, hogy bárki részt vehet a Narconon programon, aki drog problémával küzd?

Nem mindenki alkalmas a programra, valakinek először orvosi segítségre van szüksége. Ez általában a program előtti orvosi vizsgálaton kiderül. Ha van valami, amit a program előtt kezelni kell, akkor a megfelelő orvoshoz, aki lehet a személy házi orvosa vagy specialistához van irányítva az illető kezelésre.

Van-e orvosi felügyelet a program alatt?

A program alapvetően oktatási program, aminek felügyelői vannak, ha szükséges több orvossal, sőt kórházzal is kapcsolatban vannak és el tudják küldeni kezelésre a programon résztvevőt, amennyiben az szükséges.

Igaz, hogy a Narconon program alatt bizonyos izzasztó kúrán kell részt venni a méreg anyagok eltávolítása érdekében? Hogy történik ez? Van ennek bármilyen veszélye?

Igen van olyan része a programnak, amely intenzív vitamin és ásványi anyag bevitelből, illetve szaunázásból áll. A vitaminok valójában koncentrált ételek és nem lehet túladagolni azokat. Az okozhat problémát, ha nem kiegyensúlyozottan van adagolva, mert az egyik segíti a másik vitamin felszívódását. Valójában valamelyik vitamin hiánya okozhatja a problémát.

Mielőtt bárkit ráengednének az izzasztó kúrára, előtte szintén van egy orvosi vizsgálat és vannak olyan okok, amivel nem lehet részt venni ezen. Például szívbetegek nem tudnak részt venni a programban, vagy akinek magas a vérnyomása. Ilyenkor megnézik milyen orvosi kezelésre van szüksége a résztvevőnek.

A szaunázással kapcsolatban felmerül a túlhevülés kérdése. A program felügyelője biztosítja, hogy a részvevők gondoskodnak a megfelelő folyadék pótlásról, mivel az izzadás folyamán nagy mennyiségű folyadék távozik. A másik dolog, hogy a részvevők nem maradhatnak túl sokat a szaunába, és rendszeresen hűteniük kell magukat, továbbá ha a felügyelő olyan lát, hogy a személy szédül, vagy fáj a feje, rosszul van, akkor azonnal kihozza, hogy lehűtse magát. A részvevők párban végzik a programot biztonsági okokból, és mindig minimum két fő van a szaunában, hogy tudják egymást segíteni.

Van más veszélye a programnak?

A programnak nincs semmilyen veszélye, ha a programot végzik. Volt rá példa, hogy valaki bejött a programra és továbbra is rejtetten drogozott. Ez elég ritka, de oda kell figyelni és mindig próbáljuk kiszűrni az ilyen eseteket.

A Narconon program menetéről és eredményeiről a Szociális menedzser lap 2011/5. számában készített interjút a Narconon Magyarország munkatársával.

 

Tudományos Vizsgálatok:

A következő személyek olyan köztiszteletben álló orvosok, akik a teljes Narconon programot mélyreható vizsgálatnak vetették alá, majd arról pozitívan nyilatkoztak, és máig is támogatnak:

– Dr. Alfonzo Paredes (az UCLA Orvostudományi főiskola pszichiátria professzora);
– Dr. Ray Stowers (az Amerikai Függőségorvoslási Társaság – American Society of Addiction Medicine – képesített addiktológusa, az Oklahoma államban működő Enid Regionális Kórház drog- és alkoholosztályának korábbi szakmai vezetője);
– Dr. David Root (az Amerikai Egyesült Államok Légierejének nyugalmazott ezredese, aki a munkahelyi és a levegőben történő orvoslás terén szerzett szakképesítést);
– Dr. Megan Shields (az Amerikai Háziorvosok Tanácsának okleveles tagja);
– Prof. Yuri D. Gurochkin (Moszkvai szakértői vélemény a Narconon programról).

 

A fenti szakemberek mindannyian tagjai a Nemzetközi Narconon tudományos tanácsadó testületének. Néhányan közülük, mint pl. Dr. Shields, már olyan csoportoknak is tartottak előadást, mint például az Amerikai Közegészségügyi Szövetség. Napjainkig már legalább három olyan nemzetközi konferenciát tartottak (Los Angelesben, Stockholmban és Kazahsztánban), amelyek tárgya az L. Ron Hubbard által kifejlesztett méregtelenítő módszer és a Narconon program volt. Neves tudósok és kutatók tucatjai tanulmányozták mélyrehatóan a Narconon program által az egészségi állapotra kifejtett hatásokat, valamint a program elvégzésének következményeit.

 

Sikerbeszámoló a Narconon program végzettjeitől:

Befejeztem a Narconon programot. Szinte el sem hiszem, hogy a program megkezdésekor már a halálos ágyamon voltam, és most egy egészséges, stabil, felelősségteljes és drog-mentes nőként távozom. Ez a program új életet adott nekem.

 

JP
Narconon Arrowhead

Ez a Narconon Program mérhetetlenül megváltoztatta a személyiségemet. Elveszett, mérges és összezavarodott kislányként érkeztem ide. Ma egy büszke, boldog, becsületes személy vagyok, aki bele tud nézni a tükörbe és szeretni tudja azt, akit ott lát. Ma nagyon jó érzés önmagamnak lenni.

SC
Narconon Arrowhead

Narconon Louisiana GraduatesAugusztus 28-án, 5 hónapnyi kemény munka után tanúsítottam a Narconon Programot; kiálltam a tanuló társaim és a Narconon munkatársak elé és életem egyik legnagyobb teljesítményét értem el. Csodálatos pillanat volt, szavakkal le sem írható. A következő nap összepakoltam a dolgaimat, mély búcsút vettem azoktól, akik szinte családommá váltak, és elhagytam Tahoe-t, hogy hazainduljak. Az úton nyugtalanság tört rám. Nagyon keményen dolgoztam, rengeteget változtam, de vajon milyen lesz odakint a „való világban”?

Nos, örömmel mondhatom, hogy a „való világ” igazán tetszetős! Az elmúlt 4 hónap igazán bámulatos volt. Az elmúlt 7, 10 vagy talán 12 év egyetlen percében sem gondoltam egy percre sem, hogy az élet ilyen is lehet. Annyi időt töltöttem a pohár fenekét bámulva, hogy többé már nem is tudtam, mi a valóság. Minden problémámat alkoholba fojtottam, miközben megfojtottam igazi énemet. Semmi más nem érdekelt, csak hogy eljussak a következő italomig.

Amikor hazaérkeztem, semmi nem volt varázslatosan napfényes és rózsás, rengeteg teendő várt. De ahogy teltek a napok, mindent amit a Narcononnál tanultam és teljesítettem, természetes ösztönként használtam. Képes vagyok tágra nyitott szemekkel szembenézni a dolgokkal, és ezért képes vagyok kezelni a nap mint nap felmerülő problémákat. Most minden nap pozitívan ébredek, és alig várom megtudni, hogy az új nap mit tartogat számomra. Sokkal több energiám van, mint arra valaha korábban is emlékeztem, és vágyom arra, hogy felkerekedjek és megcsináljak dolgokat. Amiket régen szerettem, mint az olvasás, mozizás, családi programok és egészséges élet most újra fontossá váltak. Teljes életet élek ahelyett, hogy pusztán túlélnék.

Az egyik legnagyszerűbb dolog, amit a Narcononnál megtanultam, minden napot egy vadonatúj napnak látok, és hogy az „itt és most”-ban élek. Többé nem tespedek a múltban és úgy tudom tervezni a jövőmet, hogy nem aggódok miatta. Minden napot önmagáért élek meg. Őszintén kijelenthetem, hogy életem legjobb döntése volt elmenni a Narcononhoz. Visszakaptam önmagamat és jobban vagyok, mint korábban valaha!

B.D.
Narconon Vista Bay végzett

További sikerbeszámolókat talál Narconon program záróktól itt.

A kábítószer-fogyasztás felszámolása – Az igazság a drogokról

Egy olyan világméretű probléma, mint a kábítószer-fogyasztás, világméretű megoldást igényel. Ezért finanszírozzák a Szcientológia egyházak és a Szcientológusok Az igazság a drogokról programot, a világ egyik legnagyobb nemkormányzati drogfelvilágosító és -megelőzési kezdeményezését. A drogmentes élet érdekében a nonprofit, közhasznú Drogmentes Világért Alapítvány tényekkel teli, nagy hatású oktatási anyagokat terjeszt milliószámra az iskoláknak, közösségi csoportoknak és kormányzati intézményeknek világszerte. Az igazság a drogokról program 25 évnyi tapasztalattal rendelkezik a drogmegelőzés területén, és ennek alapján sikerült megoldania azt a problémát, hogy hogyan lehet hatékonyan kommunikálni a gyerekeknek és a fiataloknak a droghasználat árnyoldalairól egyénileg és tömegkommunikációs eszközökön keresztül.

0506Baja E 1 32 0529Hevizgyork E 19
0423Varpalota F 12 0429Zalalovo E 26
Ugyanis ha a fiataloknak bemutatjuk a kendőzetlen tényeket arról, hogy a drogok mire képesek, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy önszántukból elutasítják őket. Ezért nagy az igény Az igazság a drogokról anyagokra mint oktatási eszközökre az iskolákban, a bűnüldöző szerveknél és a közösségek által létrehozott szervezeteknél. Eddig több mint 62 millió tájékoztató füzetet osztottak szét, és a társadalmi célú hirdetések eddig több mint 260 millió nézőhöz értek el 123 országban.

2011-ben Los Angelesben, az USA legnagyobb seriffhivatalában a Los Angeles megyei seriff ezt írta: „Az igazság a drogokról felvilágosító program, amelyet a [Szcientológia] Egyház támogat, hihetetlenül sokat számít az iskoláink és környezetünk biztonsága szempontjából. Ez a program rendkívül sikeres az egész világon, és különösen nagy szükség van rá. Ezért képeztük ki a saját tisztviselőink egy csapatát ennek a páratlan programnak a használatára... Szeretnék megköszönni önöknek minden segítséget, amelyet a munkám végzéséhez nyújtanak, mivel ma Los Angelesben alacsonyabb a bűnözés, mint az elmúlt 40 évben bármikor.”

Számos további visszajelzés is érkezett csoportjainknak, alapítványainknak különböző emberektől és szervezetektől, akik használták Az igazság a drogokról anyagokat:

„A drogellenes felvilágosítás olcsóbb, hatékonyabb és határozottan jobb, mint a kábítószerek következményeinek a megoldása. Nagyon nagyra értékelem ezt a tevékenységet, és fontosnak tartom. A szenátus továbbra is pártolni fogja.” – A Cseh Szenátus elnöke a Cyclorun szervezőinek a kábítószer-fogyasztás és illegális kereskedelem elleni nemzetközi napon

„Teljes szívemből köszönöm az értékes munkájukat. Önök folyamatosan és fáradhatatlanul terjesztik az információt egész Németországban, és ezzel eredményeket érnek el a kábítószer-fogyasztás okozta nyomorúság csökkentésében.” – Segítség Függő Fiataloknak, Frankfurt, Németország

„Több mint 20 olyan nonprofit intézmény adatbázisából, amely ilyen jellegű drogprevenciós tevékenységekre összpontosít, bécsi központunk a Drogmentes Világ Civil Szövetségét választotta [támogatás céljára] a kitartó munkájuk, a veszélyeztetett területek iskoláinak szóló oktatási anyagaik és munkatervük minősége alapján.” – az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala, Mexikó

P1360698 P1360704
P1360711 P1360738
Magyarországon Az igazság a drogokról programot a Drogmentes Magyarországért Maraton viszi előre, amely ez évben 14. alkalommal futja körbe Magyarországot és viszi el a drogmentes élet üzenetét fiataloknak országszerte. A maraton indulása óta számos pozitív visszajelzés érkezett a gyerekektől, szülőktől, tanároktól és még sokan másoktól is, amelyben beszámolnak a drogfelvilágosító előadások és anyagok eredményeiről. Néhány történet ezek közül:

A diák humanitárius…

Egy görög-katolikus középiskola növendéke írt egy kedves levelet a mozgalom egy vezetőjének címezve. Amit még érdemes tudni a lányról, hogy olyan fontos volt neki, hogy tartson a Drogmentes Maraton neki és a diáktársainak előadást, hogy ő maga fogott bele a szervezkedésbe.

„Kedves Melinda!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani neked és kis csapatodnak a csütörtöki munkátokért.
Az előadás remekül sikerült, akivel beszéltem, csak dicsérni tudta. Mindenkinek kellemes csalódást okoztatok azzal, hogy nem tömör, könyvszerű és unalmas előadást kellett végigszenvedniük a diákoknak, hanem egy humoros és érthető közösen eltöltött órát tölthettünk el közösen.
Szerintem messze felülmúltátok az elvártakat, mind előadásmódot és színvonalat tekintve. Mivel én már korábban is hallottam tőletek előadást, mondhatom, azt kaptuk, amire számítottam. A tanáraim csak hüledeztek, hogy "én nem erre számítottam!" és, hogy "ha ezt előbb tudom, nagyobb csoport számára terveztük volna!".
Még egyszer köszönet mindenért. A jövőben biztos vagyok benne, hogy még találkozni fogunk, ugyanis megsúgta nekem az ifjúságvédelmis, hogy felkeres titeket, mert szeretné, hogy az iskola minden egyes diákja megkapja tőletek azt a segítséget, amit nyújtani tudtok.

További szép napot, örülök, hogy személyesen is megismerhettelek titeket!”

Amikor a legkeményebbek is zokognak…

Riki (maraton futó) előadást tartott, ahol a középiskolában már nem egy drog botrány volt, rendőrségi razziák, és gyomor mosott drogos iskolások. Az előadás végén egy srác kifelé menet zaklatott tekintettel pásztázta, hogy hol van egy maratonista. Hamarosan meglátta Violát. A srác Viola fölé magasodott mikor megállt. A nagydarab 18 éves épp odaért Violához, amikor is ott helyben elbőgte magát. Elmesélte, hogy azóta drogozik, hogy 13 éves korában meghalt édesapja. Elmondta, hogy most Rikié volt az első előadás, ami először megérintette. Eleinte burkolta a sírását. Majd azt mondta, valójában nem szomorúságában sír. Hanem mert most először látja, hogy milyen hülyeség volt eddig drogoznia, hogy ezzel csak eltakarta szeme elől a valóságot. Végül azt mondta: „Nem szégyen emiatt sírni”. És ezután csak zokogott és zokogott. De már tudta, hogy a drogozás nem az ő útja.

Nem mindennapi, hogy valaki egy előadás hatására rájön erre. A Drogmentes Maraton előadásai alapvetően azt célt szolgálják, hogy drogokat nem fogyasztó fiatalok ne is akarjanak drogozni. Ők nem drog rehabilitációval foglalkoznak. De az, ha valaki már a drogok kietlen útján járva az előadás hatására hoz jobb döntést, az nekünk öröm és boldogság.

Az anya, aki megmentette fiát…

Egy nő odalépett Violához (maraton futó), hogy segítséget kérjen. Hogy honnan bukkant fel a nő, az igen egyszerű. Külön utánanézett az interneten a Maraton útvonalának, és tudva, hogy azon a napon az ő településén járnak, előre végigkérdezte az iskolákat, hogy hol mikor lesznek a maraton futók, majd a kutatómunkája végén úgy időzítette a napját, hogy összefusson velük. Ilyen egyszerű az egész…

A nő elmesélte, hogy a fia drogos, és egyszerűen nem tud mit tenni. Mielőtt folytatta volna elsírta magát. Ez nem valami görcsös pánikszerű zokogás volt. Ezek a szomorúság és kétségbeesés könnyei voltak. A nő elmesélte, hogy a fia egyszer örül, hogy az anyja segíteni akar neki, egyszer pedig meg akarja ölni őt, a saját anyját.

Kétségbeesésében már volt, hogy pszichológushoz vitte. A pszichológus elmagyarázta neki, hogy anyaként túlreagálja a dolgot. A drogozás a kamaszkor része. Amikor pedig a gyerekkel beszélt a pszichológus, elmondta a gyereknek, hogy a marihuána nem is igazán veszélyes, sőt belefér az ő korában. Ettől az anya csak még jobban összezavarodott. A gyermeke teljesen rossz állapotban van, erre egy állítólagos szakértő azt mondja, hogy ez rendben van így.

De Viola megnyugtatta. „Nem. Ez nincs így rendben!” Az édesanya meghallva ezt igazán megnyugodott, mert tudta, hogy innentől már rendben lesznek a dolgok. És így is lett. A fiút a célra legalkalmasabb rehabilitációs programra, a Narconon programra küldte, és a fiúnál azóta már teljesen elmúlt a testi és lelki függősége.

Visszajelzések a Drogmentes Maraton programjáról:

„Egy drogprevenciós program elvégzése, és sok-sok más előadás és felvilágosítás után bizton mondhatom: ez volt a legjobb! Gyermek közeli, kimerítően részletes és nagyon élvezhető volt. Egyszerűen fantasztikus. Célt ért! További kitartást és sok sikert kívánunk.” – pedagógus, Dunaújváros

„Nagy örömmel csatlakoztunk idén is e nagyszerű mozgalomhoz. Tanulóinknak minden évben emlékezetes esemény a »Kapitány avatás«. Reméljük, a mozgalom folytatódik, és jövőre is együtt futunk.” – pedagógus, Zalaapáti

„Nagyszerű élmény volt látni egy példát adó fiatalember lenyűgöző előadását!!! Ezek a percek a leghasznosabbak, mert értelmes dolgokat propagálnak!” – pedagógus, Füzesabony

„A jó példa nevelő hatású. Erre kaptunk itt ma Önöktől, Tőletek igazán tiszteletreméltó példát, gyakorlatot! Lelkesedésük, kitartásuk motiváló hatású. A legfontosabb értékért küzdenek: az emberért, az egészségért. Köszönjük! További erőt, türelmet a szép ügy szolgálatához!” – pedagógus, Sopronhorpács

P1360766 P1360775
P1360778 P1360784
„Minden erőfeszítés megbecsülést és elismerést érdemel, amelyet azért fejt ki valaki, hogy az oly sok kísértésnek kitett fiatalságunkat a jó úton tartsa, az emberi élet lehetőségét és feltételeit számukra megteremtse, eligazítást adjon nekik az élet ezernyi útvesztőiben. Köszönjük mindezt a gyerekek és pedagógusok nevében. – igazgató, Iharosberény

„Örülök, hogy a Drogmentes Magyarországért Maraton ország-futás előbb ért el hozzánk és gyermekeinkhez Jákra, mint a drogterjesztők. – pedagógus, Ják

További történeteket és visszajelzéseket olvashat itt.

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.


Kérjuk rakja össze egere segítségével a jobb felső sarokban látható képet. A kép darabjainak nem szükséges tökéletesen illeszkednie!
twth önkéntes-lelkészek drogmentes-világért  narconon fiatalok-az-emberi-jogokért CCHRlogoblack criminon alkalmazott-oktatastan
Az út a boldogsághoz Önkéntes lelkészek A Drogmentes Világért Alapítvány Narconon Fiatalok az emberi jogokért Emberi jogok Criminon Alkalmazott oktatástan